คณะผู้บริหาร

นางสาวนิชกานต์ ศรีหาพล
รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1
เบอร์โทร : 0986078779
อีเมล์ : Katinfromthailand@gmail.com