กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสาวมันฑณา นนทการ
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1
เบอร์โทร : 0956083239