ผลงานนักเรียน
ชื่อผลงาน : ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง กิจกรรมการแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ระดับชั้น ม.4-ม.6 งานศิลปหัตถกรรม ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70
ชื่อนักเรียน : นายนันทวัช ข้าตะโปน
โพสเมื่อ : 03 ก.พ. 2566,13:47   อ่าน 42 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน กิจกรรมการแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ระดับชั้น ม.4-ม.6 งานศิลปหัตถกรรม ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70
ชื่อนักเรียน : นางสาวมานิดา ชาวดง
โพสเมื่อ : 03 ก.พ. 2566,13:44   อ่าน 51 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน กิจกรรมการแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ระดับชั้น ม.1-ม.3 งานศิลปหัตถกรรม ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงณัฐณิชา นิลหลา
โพสเมื่อ : 03 ก.พ. 2566,13:44   อ่าน 45 ครั้ง